Venäläiset suurin ryhmä

Jo pitkään venäläiset ovat olleet suurin matkailijaryhmä Suomessa. Venäläisten tuoma raha on ollut erittäin tärkeää erityisesti Itä-Suomessa, jossa naapurimaastamme saapuneet asiakkaat ovat pitäneet monia putiikkeja pystyssä. Viime vuosina Venäjän talouden ongelmat sekä lännen ja Venäjän eripura ovat tuottaneet haasteita Suomen matkailulle.

Kasvu tulee yhä idästä

Venäläiset ovat edelleen tärkeä ryhmä Suomen matkailun kannalta, mutta heidän merkityksensä on vähenemässä. Positiivista on, että Suomen turistien määrä on kasvamassa, ja venäläisten vähennettyä matkailuaan Suomessa tilalle on tullut aasialaisia matkailijoita. Näin Suomen matkailu monipuolistuu ja yhden maan ongelmat eivät enää vaikuta niin dramaattisesti Suomen talouteen. Vuonna 2017 venäläiset olivat suurin ryhmä noin 800 000 yöpymisellään, mutta suurin kasvu tulee Kiinasta ja Hongkongista, joista yöpymisiä kirjattiin noin 360 000 ja kasvua edellisvuodesta yli 30 prosenttia.

Turismi tuo Suomeen rahaa ja työtä

Turismin kasvu on Suomen talouden kannalta erittäin toivottavaa, sillä turistit kuluttavat paljon rahaa maassamme. Moni lienee kuullut tarinoita arabiliikemiehistä, jotka jättävät järkyttävän kokoisia tippejä tai venäläisistä, jotka ostavat peräkontin täydeltä talvivaatteita. Visit Finlandin mukaan kiinalaiset kuluttivat eniten rahaa maassamme, keskimäärin 656 euroa matkaa kohden. Myös japanilaiset ja saksalaiset kuluttivat paljon rahaa, kun taas virolaiset ja ruotsalaiset kuluttivat selvästi vähemmän.

Turistien määrän kasvu näkyy erityisesti Lapissa. Kuten Yle kertoo, Lapin hiihtokeskukset palkkasivat talveksi reilut 4000 kausityöntekijää. Matkailun kasvu näkyy rakentamisen kasvussa sekä epäsuorasti muun muassa kaupan alalla.

Turistien kasvu näkyy Helsinki-Vantaalla

Kuten MTV kertoo, Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvu on vuonna 2018 ollut omaa luokkaansa muihin Pohjoismaiden kenttiin nähden. Siinä missä muiden Pohjoismaiden pääkentät ovat kasvaneet muutamia prosentteja, on Helsinki-Vantaan matkustajamäärä kasvanut peräti 11,9 prosenttia tammi-kesäkuussa viime vuoteen verrattuna.

Kasvu näkyy kentällä. Kuten Finavian sivuilta käy ilmi, on kentällä monenlaista rakennustyötä käynnissä, ja niistä viimeiset valmistuvat vuonna 2022. Niin terminaali 1 kuin kakkosterminaalikin tulevat kokemaan laajennuksen lähivuosina.

Trendit suosivat Suomea

Suomen matkailun kasvun takana ovat monet trendit. Business Finlandin mukaan turistit etsivät nyt uusia ja turvallisia kohteita. Matkailijat arvostavat myös luonnon läheisyyttä ja hiljaisuutta sekä ympäristöasioita.